กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในกว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในกว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 184 view

                            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวนางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปี 2565 จำนวน 5 สถาบัน สำหรับปรับปรุงศูนย์การเรียนการสอนภาษาไทย จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ตลอดจน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนสถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่กว่างซี ผ่านการพัฒนามุมไทย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงในระดับประชาชนระหว่างไทยกับกว่างซี

                            การมอบเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้โครงการมอบเงินให้สถาบันการศึกษาในกว่างซีเพื่อจัดตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษาในกว่างซีแล้ว กว่า 14 แห่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ