มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

1 พ.ย. 2564

27 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ