นครหนานหนิง ใช้ผลตรวจโควิด 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้บริการที่สาธารณะและขนส่งมวลชน เริ่ม 28 ต.ค. 2565

นครหนานหนิง ใช้ผลตรวจโควิด 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้บริการที่สาธารณะและขนส่งมวลชน เริ่ม 28 ต.ค. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ต.ค. 2565

| 29 view

2022-10-28_(1)