รองกรรมการ ผจก. ธนาคารกสิกร (ประเทศจีน) เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

รองกรรมการ ผจก. ธนาคารกสิกร (ประเทศจีน) เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 73 view

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายกิตติพันธุ์ แจ่มประวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกร (ประเทศจีน) จ ากัด พร้อมคณะผู้แทนธนาคารกสิกร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับธนาคารกสิกรไทย  โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน (กว่างซี) อาทิ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม New S-Curve ของจีน แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน การขยายสาขาของธนาคารกสิกรในประเทศจีน และการต่อยอดการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับธนาคารกสิกร เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ