รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมวิทยุโทรทัศน์และการท่องเที่ยวนครหนานหนิง เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมวิทยุโทรทัศน์และการท่องเที่ยวนครหนานหนิง เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2566

| 409 view

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางหลิน ฮุ่ยชาว รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมวิทยุโทรทัศน์และการท่องเที่ยวนครหนานหนิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดงานสัปดาห์ละครจีน-อาเซียน (China-ASEAN Theater Week) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนระหว่างจีนกับอาเซียน โดยรองผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญกงสุลใหญ่ฯ และคณะผู้แทนสถาบันด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการจัดงานสัปดาห์ละครจีน-อาเซียน ตลอด 9 ครั้งที่ผ่านมา โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและช่วยสร้างความรู้ความใจที่ดีระหว่างประชาชนจีนกับอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ