รองอธิบดีกรมการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบท เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ฯ

รองอธิบดีกรมการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบท เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 146 view

                   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายพาน กั่วสง รองอธิบดีกรมการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบท เขตฯ กว่างซีจ้วง ได้เข้าพบหารือนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อทำความรู้จักและแนะนำภาพรวมของภารกิจกรมฯ และเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงาน The ASEAN-China Cooperation and Development Forum on the Building Industry และ China-ASEAN Building and High Quality Living Environment Expo ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวชื่นชมแนวคิดการจัดงานฯ และเห็นว่าฟอรัมดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยจะส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน รวมถึงอาจนำไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านนี้ระหว่างกัน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีสนับสนุนการจัดงานฯ

                   งาน The ASEAN-China Cooperation and Development Forum on the Building Industry และ China-ASEAN Building and High Quality Living Environment Expo จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในรูปแบบออนไลน์+ออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2565 ที่นครหนานหนิง โดยความร่วมมือระหว่างกรมการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบท เขตฯ กว่างซีจ้วง และรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง ในงานดังกล่าวจะมีการออกบูธแสดงสินค้าของบริษัทก่อสร้างชั้นนำของจีนกว่า 200 บริษัทด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ