รองอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคม เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคม เขตฯ กว่างซีจ้วง เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 465 view

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 กันยายน 2566 นายฉิน จาวจวิ้น รองอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมการประชุม the First China-ASEAN Human Resources Cooperation and Development Forum and China-ASEAN Human Resources Service Expo (CAHRSE) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 ที่นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง

ในระหว่างการหารือ รองอธิบดีฉินฯ ได้แนะนำภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ ภาคการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรมฯ มีแผนจะเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกันยายน 2566 เพื่อเชิญผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสนับสนุนการจัดการประชุมฯ และจะพิจารณาการเข้าร่วมด้วยดีหากกำหนดการเอื้ออำนวย พร้อมทั้งอวยพรให้การเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะฯ ประสบความสำเร็จ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ