รองอธิบดีสำนักงานวางแผน ก่อสร้าง และบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

รองอธิบดีสำนักงานวางแผน ก่อสร้าง และบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 60 view

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายฉิน หยวนเจิน รองอธิบดีสำนักงานวางแผน ก่อสร้าง และบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ พร้อมคณะ ได้เข้าพบนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างไทยกับกว่างซี และแจ้งรายละเอียดการจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (PBG Economic Cooperation Forum) ครั้งที่ 12 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยฝ่ายกว่างซีประสงค์จะเชิญรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย เข้าร่วมมีบันทึกคลิปกล่าวในช่วงพิธีเปิด ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการประชุมฯ และกล่าวชื่นชมบทบาทของสำนักงานฯ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกว่างซี โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพท่าเรือ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้ประกอบการในขนส่งสินค้าระหว่างกัน  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ