รองเลขาธิการเทศบาลเมืองไป่เซ่อ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

รองเลขาธิการเทศบาลเมืองไป่เซ่อ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

17 พ.ย. 2564

67 view

                   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายหลิง ยิงเจี๋ย รองเลขาธิการเทศบาลเมืองไป่เซ่อและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาว เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 13th China-ASEAN (Baise) Modern Agricultural Exhibition & Trade Fair  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ เขตเถียนหยาง เมืองไป่เซ่อ เขตฯ กว่างซีจ้วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งในงานจะจัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการจีนและต่างชาติร่วมนำสินค้าเกษตรกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดงและวางจำหน่าย ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการจัดงานที่ผ่านมา และเห็นว่างาน China-ASEAN (Baise) Modern Agricultural Exhibition & Trade Fair เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่จะนำไปสู่การเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน

                   งาน The 13th China-ASEAN (Baise) Modern Agricultural Exhibition & Trade Fair เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมเกษตรและชนบทกว่างซี กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี กรมพาณิชย์กว่างซี และรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยในงานจะมีกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญ ได้แก่ (1) การพบหารือระหว่างผู้นำเมืองไป่เซ่อกับคณะกงสุลอาเซียน และพิธีเปิด (2) งาน Trade Fair และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (3) การจัดแสดงเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตรอัจฉริยะ และ (4) การประชุมฟอรัม  การพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ