ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างรายวันด้านงานกงสุล จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างรายวันด้านงานกงสุล จำนวน 2 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 60 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ._เรื่อง_การรับสมัครลูกจ้างรายวันด้านงานกงสุล_จำนวน_2_อัตรา.pdf