สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราช

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 36 view

2022-10-19_Holiday_TH