สถานกงสุลใหญ่ฯ จะหยุดทำการระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะหยุดทำการระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ก.ย. 2564

16 view

ประกาศ

 

     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะหยุดทำการในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชน ทั้งนี้ หากชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงประสบเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๓ ๐๗๘๑ ๓๕๕๙

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ