สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 09.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 09.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 188 view

เอกสารประกอบ

2023-03-01_ประกาศรับสมัครผู้ช่วยบีไอซี_2566.pdf