สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะปิดทำการชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะปิดทำการชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-12:00 น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2566

| 249 view

Temporarily_Closed