สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะหยุดทำการระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จะหยุดทำการระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2565

| 47 view

 2022-04-07_Songkran_-TH-