สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2565

| 124 view

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ณ วัดกวนอินฉานซื่อ ภูเขาชิงซิ่วซาน นครหนานหนิง หลังจากนั้น เวลา 19.00 น. ตามเวลาในประเทศจีน หรือเวลา 18.00 น. พร้อมกันกับส่วนกลางในประเทศไทย กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที โดยมีข้าราชการและครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความจงรักภักดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ