สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 148 view

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และมีข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ