สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 270 view

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่โดยมีนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยประจำนครหนานหนิง เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ในส่วนของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ