สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

11 ต.ค. 2564

90 view

        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการและครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ