สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยชุมชนไทยในกว่างซี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยชุมชนไทยในกว่างซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 443 view

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวเบญมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยชุมชนไทยในกว่างซี โดยมีดร. ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยกว่างซี เป็นผู้รับมอบ และมีนายกัว หยวี่ลู่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกว่างซีเป็นสักขีพยาน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยกว่างซี ซึ่งถือเป็นชุมชนคนต่างชาติกลุ่มใหญ่ในมหาวิทยาลัย และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ การจัดงานรวมใจชาวไทยรู้จักกว่างซี กิจกรรมรวมใจไทย-จีนวันลอยกระทง และกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อประเทศไทยและเผยแพร่กระแสนิยมไทยให้กว้างขวางในกว่างซีแล้ว ยังจะช่วยสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกว่างซีได้อีกด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ