สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มีความยินดีขอเรียนเชิญชุมชนไทยในกว่างซี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “ปันรักปันน้ำใจ สานสายใยไทย-กว่างซี” ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มีความยินดีขอเรียนเชิญชุมชนไทยในกว่างซี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “ปันรักปันน้ำใจ สานสายใยไทย-กว่างซี” ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2566

| 69 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มีความยินดีขอเรียนเชิญชุมชนไทยในกว่างซี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “ปันรักปันน้ำใจ สานสายใยไทย-กว่างซี” ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่ รายละเอียดตามภาพที่แนบมานี้

 

 

Infograph(2023-05-24)Poster_เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบรีจาคโลหิต

Infograph(2023-06-27)ข้อควรรู้_ก่อน-หลังบริจาคโลหิต  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ