สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ก่อนเวลา 09.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ก่อนเวลา 09.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2566

| 416 view

เอกสารประกอบ

(ครั้งที่_2)_2023-05-08_ประกาศรับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์.pdf