สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง อวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง อวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ม.ค. 2566

| 68 view

           ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลพรให้ทุกท่านสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใด จงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ