สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล "มาตรการการเดินทาง และข้อกำหนดการแสดงหลักฐานการมีประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย"

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล "มาตรการการเดินทาง และข้อกำหนดการแสดงหลักฐานการมีประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย"

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2566

| 124 view

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล "มาตรการการเดินทาง และข้อกำหนดการแสดงหลักฐานการมีประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย" ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ