สมาคมการค้าและการลงทุนชายแดน เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

สมาคมการค้าและการลงทุนชายแดน เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2567

| 228 view

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วยนายนิติ ประทุมวงษ์ กงสุลฝ่ายพาณิชย์ ได้ต้อนรับคณะสมาคมการค้าและการลงทุนชายแดน ซึ่งนำโดยนายประสาร สินสวัสดิ์ นายกสมาคมฯ ที่เดินทางเยือนนครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง และนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาช่องทางการเปิดตลาดสินค้าโคกระบือและสินค้าเกษตรของไทยในประเทศจีน

ในช่วงการพบหารือ สมาคมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นสำคัญ อาทิ (1) การผลักดันให้จีนนำเข้าสินค้าโคกระบือจากประเทศไทย (2) การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมายังประเทศจีนผ่านเขตฯ กว่างซีจ้วง (3) การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน และ (4) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยร่วมกับวัฒนธรรมจีนในจังหวัดชายแดนของไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานเชิงรุกของสมาคมฯ ที่เดินทางมาสำรวจศักยภาพของเขตฯ กว่างซีจ้วงด้วยตนเอง และแสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ พร้อมรับจะหยิบยกประเด็นข้างต้น เพื่อหารือและผลักดันกับหน่วยงานฝ่ายจีน (กว่างซี) ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

อนึ่ง ในช่วงการเดินทางเยือนเขตฯ กว่างซีจ้วง สมาคมฯ ยังได้เข้าพบหารือกับหน่วยงานสำคัญของเขตฯ กว่างซีจ้วงที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน อาทิ คณะกรรมการบริหารจัดการท่าเรือชินโจว กรมการลงทุน เขตฯ กว่างซีจ้วง และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน ประจำกว่างซี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ