อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศกว่างซีเข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศกว่างซีเข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 404 view

               เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสือ ตงหลง อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้นำคณะเข้าพบนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ นครหนานหนิง โดยในปีนี้จะจัดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ และมีกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญ อาทิ การจัดพื้นที่แสดงสินค้าจากประเทศสมาชิก RCEP และการจัดการประชุมระดับสูงกว่า 22 การประชุม ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการจัดงาน CAEXPO ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเหมือนเช่นเคยและทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับกว่างซีในสาขาต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การขจัดความยากจน และการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ