เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ นครหนานหนิง

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ นครหนานหนิง

15 ก.ย. 2564

7 view

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00-10.30 น. นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ได้นำคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมระหว่างประเทศนครหนานหนิง ภายใต้หัวข้อ “Sharing Opportunities Created by the New Land-Sea Corridor, Building the China-ASEAN Community with a Shared Future” มีวัตุประสงค์พื่อเสริมสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน และแสวงหาแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และผู้นำระดับสูงอาเซียนร่วมบันทึกวิดีทัศน์ในพิธีเปิด ได้แก่ นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาราม นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายกรัฐมนตรีไทย ประธานาธิบดีปากีสถาน รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา และเลขาธิการอาเซียน ซึ่งทุกประเทศได้กล่าวชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของจีนในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนที่รอบด้านของอาเซียน-จีน ให้มีความก้าวหน้าในทุกมิติ และเสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน (common prosperity) ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การบูรณาการยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง การยกระดับ FTA อาเซียน-จีน และการผลักดันให้ RCEP มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

        ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงสินค้าของไทย (Thailand Pavilion) ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยในจีน 47 รายนำสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนมาวางจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าอาหาร และสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับการเจรจาการค้าการลงทุนเพื่อเชิญชวนภาคธุรกิจจีนมาลงทุนใน EEC และการประชาสัมพันธ์นโยบายการเดินทางเข้าไทยรูปแบบใหม่สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ Phuket Sand Box และ Samui Plus ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงาน โดยเอกอัครราชทูตได้ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาทของไทยในความสัมพันธ์อาเซียน-จีนตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน

        ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน (2) การประชุม The RCEP Economic and Trade Cooperation Business Summit (3) การประชุม China-ASEAN Production Capacity and Investment Cooperation Forum และ (4) ฟอรัมความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ