แนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2564 (สถานะข้อมูล ณ 31 ต.ค. 64)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2564 (สถานะข้อมูล ณ 31 ต.ค. 64)

4 พ.ย. 2564

30 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ