กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซินหัว

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซินหัว

3 ก.ย. 2564

55 view

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวซินหัว (Xinhua News) ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เกี่ยวกับความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกว่างซีในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน การท่องเที่ยว และการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ตลอดจนความสำเร็จด้านการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนกับอาเซียนในโอกาสการครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 18 ของไทย ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยประเทศไทยหวังว่างานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 18 นี้ จะเป็น platform สำคัญที่ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีน อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ