กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี

3 ก.ย. 2564

12 view

              เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เกี่ยวกับความประทับใจของกงสุลใหญ่ที่มีต่อกว่างซี พัฒนาการในการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกว่างซี ตลอดจนแนวทางการขยายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนจีนและไทยและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ