ผู้แทนกรมพาณิชย์กว่างซี เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ผู้แทนกรมพาณิชย์กว่างซี เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

3 ก.ย. 2564

21 view

       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายจู เหล่ย ผู้อำนวยการแผนกการหมุนเวียน (Division of Circulation Affairs) กรมพาณิชย์กว่างซี ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อเชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมการประชุม RCEP Economic and Trade Cooperation Business Summit ในช่วงงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 18 ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกว่างซี อาทิ การพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจ E-Commerce และการดูแลบริษัทภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในกว่างซี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ