กงสุลใหญ่ฯ กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเมืองยวี่หลิน

กงสุลใหญ่ฯ กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเมืองยวี่หลิน

22 พ.ย. 2564

69 view

            เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายโม่ ฮว่า เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองยวี่หลิน ให้เกียรติต้อนรับนางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ที่โรงแรม Zhong Ding Oriental Mandarin เมืองยวี่หลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เนื่องในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ เดินทางเข้าร่วมงาน SME Expo (Yulin·China) ครั้งที่ 14 และงาน China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo ครั้งที่ 12 โดยนายโม่ ฮว่า ได้ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับเมืองยวี่หลิน และแสดงความพร้อม  ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าสมุนไพรและเครื่องเทศ ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในขณะที่กงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กลไกบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเมืองยวี่หลินกับจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับเมืองยวี่หลินอย่างต่อเนื่อง

            อนึ่ง เมืองยวี่หลินเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยง GBA (Greater Bay Area) และเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี และเป็นจุดกระจายสินค้าที่สำคัญในภาคใต้ของจีน มีศักยภาพในด้านการเพาะปลูก วิจัยและพัฒนาสมุนไพรจีนจนได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งยาสมุนไพรจีน” และ “เมืองแห่งเครื่องเทศ”  ในภาคใต้ของจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ