วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,157 view

ที่ตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
(
Royal Thai Consulate-General in Nanning)

Oriental Manhattan Building,
1stand 2nd Floor  ,No. 52-1 Jinhu Road, Nanning,

Guangxi 530022 P.R. China

Tel. (86-771) 5526945-47
(on visa issues ext. 807)
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
E-mail : [email protected]
Visa Section E-mail : [email protected]

Business Information Center
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526945-47

Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com

 

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国
办公时间:周一至周五
-签证与认证申请 : 09.00-11.30
-签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公
关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-47 转807


แผนที่