สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง (Nanning)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
(Nanning)

ที่ตั้ง

1st and 2nd Floors.,52-1 Jinhu Road, Orient Manhattan, Nanning Guangxi 530022

วันที่ทำการ

Monday-Friday 09:00-12:00 hrs. and 13:00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

Monday-Friday : 09.00-11.30 hrs. / 14.00-17.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(86-771) 5526945-47

แฟ็กซ์

(86-771) 5526649

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์
(MISS BENJAMAS TANVETYANONT)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางสาวนรดี ตันตระมงคล
(MISS NORADEE TANTRAMONGKOL)

Consul
(Consul)

-

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสาวชุติกาญจน์ ปะการะสังข์
(MISS CHUTIKAN PAKARASANG)

- นางสาวนุชจรี วิวัฒชยางกูล
(MISS NUCHJAREE WIWATCHAYANGKUN)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Commercial Section

ที่ตั้ง

2nd Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road, Nanning, Guangxi 53022

เบอร์ติดต่อ

Tel. (86-771) 5567359,5581637

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (86-771) 5581797

ตำแหน่ง

Consul (Commercial Affairs)

ชื่อ-สกุล

นายนิติ ประทุมวงษ์
(MR. NITI PRATOOMVONGSA)