วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,536 view

สนามบินนานาชาติ

1. ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง                              86-771-2095160

2. ท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน                     86-773-2845114

3. ท่าอากาศฝูเฉิงเมืองเป๋ยไห่                                                       86-779-8512762
 

สถานีตำรวจในนครหนานหนิง


1. สถานีตำรวจ ซิงหนิง                      


6 Xiyili Xingning Rd., Xingning District
Tel: 0771-2822479


2. สถานีตำรวจ ซิงหู


83 Minzu Av., Qingxiu District 
Tel: 0771-5854620


3. สถานีตำรวจ ปินหู                                        


5-1 Qingshan Rd., Qingxiu District  
Tel: 0771-5550789


4. สถานีตำรวจ เจียงหนาน                                 


62 Tinghong Rd., Jiangnan District
Tel: 0771-4832566


5. สถานีตำรวจ เหิงหยาง                                    


26 Hengyangxi Rd., Xixiangtang District
Tel: 0771-3830459


6. สถานีตำรวจ ต้าซาเถียน                                 


Dezheng Rd., Liangqing District   
Tel: 0771- 4500119


7. สถานีตำรวจ เฉิงกวน                                      


Tuanjie Rd., Yongning District
Tel: 0771-4717933

                                                    

 

โรงพยาบาล

 1. โรงพยาบาลหมายเลข 303
   The Chinese People’s Liberation Army         


52 Zhiwu Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-2870120 (เบอร์ฉุกเฉิน)


    2. โรงพยาบาลประชาชนแห่งกว่างซี                      


6 Taoyuan Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-2186500


   3. โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แห่งกว่างซี
        หมายเลข 1                                


6 Shuangyong Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-5353014


   4. โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนแห่งกว่างซี
        หมายเลข 1                                  


89-9 Dongge Rd., Nanning, Guangxi
Tel: 86-771-5848548

 

สายด่วน

114                  สอบถามเลขหมายโทรศัพท์       
110
                 เหตุด่วนเหตุร้าย  ตำรวจ
119                  เกิดไฟไหม้  ดับเพลิง              
120
                 เรียกรถพยาบาล
122                   เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน